Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie alkoholizmowiNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżń. zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia i ine dokumenty w załącznikach poniżej.

Treść ogłoszenia 
Oświadczenie 
Wzór wypełmiemia ofery 

 

Kalendarz FB