Petycje

Petycje zgłoszone w ramach Ustawy z dnia 11 lipca 2014
(Dz.U.2014.1195)

 

Data wpływu Przedmiot petycji Wnoszący petycję Komórka realizująca Skan Petycji Przewidywany
termin realizacji
Imformacja o sposobie załatwienia
16.11.2015 żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015  i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k.; ul. Bagatela 11 lok. 3; 00-585 Warszawa; reprezentowana przez komplementariusza  radcę prawnego Jacka Świecę Wydział Komunikacji Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.1.2016
25.07.2016 petycja mieszkańców ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze w sprawie znaków zakazu zatyrzymywania się /B36/ mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze MZDiM

mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

BPM.152.2.2016

 

 

Kalendarz FB