Strategie, programy, plany

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra                      Uchwała Nr 134.XVII.2015 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra"

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na 2020 

Program Ochrony Środowiska

Analiza zasadności i możliwości utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i / lub parku technologicznego 

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012

Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami - okładka

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 1

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 2

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 3

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 4

 

Strategia Rozwoju Miasta Jelenia Góra

 Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025

 Zeszyt I - Diagnoza społeczno-gospodarcza

 Zeszyt II - Analiza jakościowa

 Zeszyt III - Wdrożenie, monitorowanie, ewaluacja

 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

Uchwała nr 640/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

 

Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra 2006-2015

Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Aby zapoznać się z treścią strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego musisz przejść do strony Województwa Dolnośląskiego

 

 

Kalendarz FB