baner

Autor: redakcja UMJG

20.1.2022 - 15:56

"Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku" i spotkanie autorskie z Markiem Szajdą

Promocja książki "Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku" i spotkanie autorskie z Markiem Szajdą -25 stycznia 2022godz. 17.00, Sala konferencyjna 3 p.


Książka "Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku" jest wynikiem szczegółowych badań historycznych dotyczących dziejów Żydów polskich i niemieckich, którzy tuż po zakończeniu II wojny światowej zamieszkiwali nasze miasto i region. Poprzez działalność konkretnych instytucji - komitetu żydowskiego, szkoły żydowskiej, oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia możemy poznać specyfikę funkcjonowania tej społeczności, jej problemy, a także losy poszczególnych osób. Publikacja ta, będąca pierwszym tego typu opracowaniem dotyczącym regionu Karkonoszy, z pewnością poszerzy dotychczasową wiedzę o losach żydowskich mieszkańców Jeleniej Góry.

Rozmowę z autorem poprowadzi Ivo Łaborewicz.

Marek Szajda - absolwent historii i etnologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także w Krakowie, Tel Awiwie i Jerozolimie. Doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz starszy specjalista w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu. Interesuje się historią i kulturą Żydów, najnowszą historią Polski, dziejami Śląska, regionalistyką oraz historią mówioną. Członek redakcji „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” oraz sekretarz redakcji „Rocznika Jeleniogórskiego”. Współautor i redaktor książek: Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy (2018), Pamięć o szkole i mieście (2018), Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku (2019). Członek Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Galeria
Image