zdjęcie

Autor: redakcja UMJG

4.4.2022 - 10:05

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” wchodzi w jedną z decydujących faz.

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” wchodzi w jedną z decydujących faz. To część większego programu pt. „Rozwój lokalny”, który w przypadku Jeleniej Góry będzie dofinansowany w wysokości ponad 3,3 mln euro, otrzymanych ze środków trzech państw – Liechtensteinu, Islandii i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, a zadania będą miały swoje pokrycie w 85% ze środków EOG i pozostałe 15% - ze środków budżetu Państwa – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.

Projekt rozpisany jest na kilkadziesiąt szczegółowych działań, od przebudowy zabytkowego centrum Miasta z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych, konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu po byłym targowisku Flora na miejsce spotkań mieszkańców i handlu lokalnego czy utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej, aż do poprawę jakości i dostępności usług publicznych. Celem projektu jest wykorzystanie szans jakie daje wspieranie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miasta, niektóre kwestie demograficzne, ekologiczne itp. Realizowane będą przedsięwzięcia „twarde” (inwestycyjne), i „miękkie”, mające aspekt społeczny.


Jedną z dodatkowych szans ma być współpraca z jednym miast z kraju darczyńcy – informuje Wydział Rozwoju Miasta. – Jesteśmy w przededniu takiego wyboru, a może to być ważne, bo w zależności od tego, z którego państwa będzie pochodził nasz partner, to zapewne także wybór priorytetów możne być w części przez to zdeterminowany. Na sam wybór miasta Jelenia Góra będzie miała ograniczony wpływ, w sporej części zależy to także od partnera – jakie elementy atrakcyjności i swoistej „kompatybilności celów” uzna za ważne. Pierwsze spotkania i wymiana informacji z potencjalnym partnerem będzie miała charakter łączności cyfrowej, a później przewidywane są dalsze kroki bilateralnej współpracy.


Czy projekt wpłynie na zaistnienie umowy partnerskiej w dłuższej perspektywie – zależy od wielu okoliczności i nie jest dziś przesądzone.