Tablica urzędu miasta.

Autor: redakcja UMJG

24.3.2020 - 22:26

Komunikat Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 marca 2020r.

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną stanem epidemii wprowadzonym na terenie Polski oraz nadzwyczajnymi środkami podejmowanymi w związku ze zwalczeniem epidemii patogenu COVID -19, a także trudnymi do oszacowania w tej chwili skutkami gospodarczymi tego stanu i ich wpływu na zachowanie ciągłości funkcjonowania Miasta Jelenia Góra, uprzejmie informuję, że mając na względzie wsparcie osób i firm prowadzących działalność gospodarczą, istnieje możliwość odroczenia terminu wpłaty z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy.

Decyzja taka będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej.

W uzasadnionych przypadkach termin przesunięcia może być przedłużony do końca września 2020r.

Równocześnie informuję, że osoby które dokonają wpłaty za miesiąc kwiecień i maj do dnia 31 maja 2020r., nie będą obciążone odsetkami z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu.

W tym okresie Urząd Miasta jak i ZGKiM nie będą wysyłały upomnień z tego tytułu.

Niezależnie od tego, w tym momencie w Urzędzie Miasta Jelenia Góra trwają prace nad systemem wsparcia osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ze względu na okoliczności została zawieszona.

O wypracowanych zasadach postępowania i współpracy w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.

W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się od składania wniosków
o umorzenie czynszu za miesiące kwiecień i maj 2020r.