baner

Autor: redakcja UMJG

14.6.2022 - 14:49

"Mechanik" tu zatrybisz

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze jest szkołą z 75-letnią tradycją, która kształci fachowców na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. . Starania, jakie podejmuje szkoła w zakresie szkolenia zawodowego, przyczyniają się do  systematycznego, corocznego przygotowania solidnie wykształconych absolwentów, którzy  kontynuują naukę na wyższych uczelniach lub zasilają rynek pracy. Wśród byłych uczniów nie brakuje również przedsiębiorców, którzy zakładają własną działalność gospodarczą inni są cenionymi fachowcami na rynku pracy.

Wysoki poziom dydaktyki, zaangażowanie uczniów w działalność szkolną i pozaszkolną, udział w wielu konkursach na szczeblu regionalnym, krajowym czy międzynarodowym pozwalają uczniom uzyskiwać stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. 

Wybierając szkołę, ósmoklasiści myślą o swojej przyszłości, możliwościach zatrudnienia. „Mechanik” znakomicie wspiera i pomaga w realizacji tego celu. Szkoła współpracuje z wieloma firmami na rynku lokalnym, które poszukują przyszłych pracowników. I tak: DrÄxlmaier, Germania Mint, CodeTwo, Tauron, Jelenia Plast, MZK, Matex, PPU Micro, Dr Schnaider to pracodawcy, którzy oferują absolwentom zatrudnienie.

Wymienione powyżej to tylko niektóre - z szerokiego wachlarza firm, z którymi współpracuje szkoła, Z pełną listą firm zapoznać się można, wchodząc na stronę internetową www.zstmechanik.pl. Przedsiębiorstwa, chcąc mieć dobrze wykształconych pracowników, wspomagają działalność statutową szkoły, obejmują patronatami klasy, doposażają sale dydaktyczne, finansują nagrody i stypendia.

„Mechanik” już od kilku lat wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, poprzez udział w Projekcie ERASMUS+. Młodzież wraz z opiekunami wyjeżdża na praktyki zawodowe do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Niemiec. W ramach projektu, młodzież uczestniczy w tygodniowych turnusach kulturowych i krajoznawczych. Dzięki wyjazdom, ma niepowtarzalną możliwość poznania obyczajów, tradycji i kultury innych państw. W trakcie trwania projektów uczniowie poznają młodzież ze szkół partnerskich Erasmus +, z którymi nawiązywane są przyjaźnie na wiele lat. Dodatkowo w placówce przyjmowani są także przedstawiciele szkół z innych państw, którzy są partnerami w w/w programie. 
    Udział w Projekcie może być trampoliną do sukcesu. Jeden z uczniów został doceniony przez niemiecką firmę Electric Mobility Concepti GmbH Elektroroller Sharing i otrzymał do wyboru propozycję pracy w Berlinie albo w filii firmy we Wrocławiu.

„Mechanik” to nie tylko wysoki poziom kształcenia. „Mechanik” jest miejscem, w którym uczy się i doskonali poczucie odpowiedzialności, szacunku do drugiego człowieka, empatii, miłości do zwierząt a także propagowane są wartości patriotyczne. Społeczność szkolna uczestniczy w niezliczonych akcjach: „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Paczuszka dla maluszka”, „Pomagamy, bo kochamy”. Szkoła otwarta jest na realizację nowych pomysłów i inicjatyw młodzieży deklarując pomoc w ich realizacji.

Nie tylko nauką żyje człowiek. W ZST „Mechanik” można rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ceniona jest i nagradzana inicjatywa uczniów, którzy wychodzą poza ramy nauki. ZST „Mechanik” to idealne miejsce dla sportowców, pasjonatów grafiki czy ochrony środowiska. Nikodem Szefliński został laueatem XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych, Dawid Bałos – brązowym medalistą I Rundy Pucharu Polski w Strzelectwie. Uczniowie są wyróżniani w wielu konkursach graficznych: "Nie bądź SmartZombie". Prace graficzne uczniów można obejrzeć na jeleniogórskich przystankach MZK a już niebawem na pokonkursowej wystawie na lotnisku we Wrocławiu. Kolejnym sukcesem mogą pochwalić się uczniowie uczestniczący w międzynarodowym konkursie „Duch Gór i jego przyjaciele z trzech krajów”. Do konkursu zgłoszono 239  prac z Polski,  327 prac z Czech i 15 prac z Niemiec. Nagroda Euroregionu Nysa Liberec trafiła do Aleksandry Lech, Gabrieli Szpali i Oliwii Sipowicz. Należy też wspomnieć o konkursie „Obrazem i tekstem ku zrozumieniu”, mającego na celu promocję integracji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji, w którym uczennica Emilia Cichoń została jedną z laureatek. 

Nie sposób opisać wszystkie sfery działalności szkoły w kilku słowach. Działania prowadzone są jeszcze na wielu polach m.in. ochrony środowiska, profilaktyki i ochrony zdrowia.
Ósmoklasisto – wybierz się do „Mechanika”, a na pewno szkoła jeszcze niejednym Cię zaskoczy! Dla Ciebie drzwi są szeroko i zawsze otwarte. 
Zajrzyj na social media: ZST Mechanik (facebook.com)

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image