Przewodniczący rady Wojciech Chadży, wiceprzewodniczący Rafał Piotr Szymański na spotkaniu z młodzieżą.

Autor: redakcja UMJG

7.8.2020 - 10:18

Młodzieżowa rada miasta będzie reaktywowana

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Wojciech Chadży wraz z Wiceprzewodniczącym Rafałem Piotrem Szymańskim spotkali się w czwartek (6 sierpnia) z osobami zainteresowanymi reaktywacją Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

W trakcie spotkania ustalono, że już jesienią Rada Miejska uchwali nowy statut MRM tak by jeszcze w tym roku w jeleniogórskich szkołach średnich i uczelniach wyższych z Jeleniej Góry mogłyby odbyć się wybory do tego gremium.

W ławach Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry zasiadać będzie jeden przedstawiciel danej placówki edukacyjnej.