Sprawy Aglomeracji Jeleniogórskiej na posiedzeniu Związku Miast Polskich

Autor: redakcja UMJG

19.1.2020 - 21:17

Nasze dokumenty, nasze argumenty w Związku Miast Polskich

W trakcie wczorajszego (piątkowego) posiedzenia Związku Miast Polskich , te opiniotwórcze gremium samorządowe poparło dwa dokumenty autorstwa samorządów Aglomeracji Jeleniogórskiej.

- Po pierwsze -apel do Prezesa Rady Ministrów o dostrzeżenie polskiej szansy i polskich potrzeb w programie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej został przyjęty jako podstawa do przygotowania rezolucji w tym zakresie. Rezolucję tę przyjmie Związek Miast Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym najpewniej w marcu i (już jako dokument wspólny) zostanie przesłany do Premiera – powiedział Jerzy Łużniak. – A po drugie – postulat, by budowana droga S5 nie kończyła się dla nas na wysokości Bolkowa, a została przedłużona do granicy Państwa w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. Wspomniany postulat został wsparty aklamacją przez samorządy zrzeszone w ZMP. Takie rozwiązanie jest nie tylko interesem gmin w Kotlinie Jeleniogórskiej, choć one skorzystają na tym sporo, ale jest to korzystne dla całej Aglomeracji Jeleniogórskiej i wielu gmin będących poza nią. Otwiera to bowiem korytarz drogowy dla kilkudziesięciu samorządów. W przypadku Jeleniej Góry – likwiduje ostatnie „wąskie gardło” na drodze do Warszawy i myślę, że wielu ludzi ciekawych Karkonoszy przyjedzie do nas, gdy ta podróż będzie wygodniejsza. Po przedłużeniu biegu „pendolino” (a przecież ten pociąg też miał kończyć jazdę we Wrocławiu i to na nasz wniosek decyzja ta została zmieniona), będzie to kolejny krok do otwarcia komunikacyjnego Kotliny i jej najbliższych okolic. 

Związek Miast Polskich jest istotnym organem kształtującym opinię w najszerszym z możliwych gremiów samorządowych i z reguły nie wypowiada się w sprawach lokalnych. W tym przypadku uznano, że argumenty Jeleniej Góry mają daleko szerszy wymiar, stąd oba te stanowiska. 

Galeria
Image
Image