Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Autor: redakcja UMJG

24.3.2020 - 22:27

Nie będzie upomnień ani naliczania odsetek [WIDEO]

Przekroczyłeś termin zapłaty podatku od nieruchomości? Nie szkodzi. – W związku z nadzwyczajną sytuacją, wstrzymaliśmy czynności egzekucyjne z tego tytułu – powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. Miasto oferuje też innego rodzaju pomoc.

– Wstrzymujemy do końca maja 2020 wszystkie czynności egzekucyjne, dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportu, za marzec, kwiecień i maj 2020. Dotyczy to zarówno podatków od osób prawnych jak i osób fizycznych. Mówiliśmy o tym już 16 marca – przypomniał Jerzy Łużniak.

Dodał też, że w tym okresie nie będą naliczane odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej wpłaty. – Urząd Miasta Jelenia Góra nie będzie wysyłał upomnień z tego tytułu – powiedział prezydent.

Ma to oczywiście związek z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii w związku ze zwalczeniem patogenu COVID -19, a także trudnymi do oszacowania w tej chwili skutkami gospodarczymi tego stanu i ich wpływu na zachowanie ciągłości funkcjonowania Miasta Jelenia Góra.

– Równocześnie oczekujemy na stosowne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz w Ordynacji podatkowej, dającym Prezydentowi Miasta możliwość podejmowania szybkich decyzji w tym zakresie – powiedział Jerzy Łużniak. – Niezależnie od tego, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra trwają prace nad systemem wsparcia osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ze względu na okoliczności została zawieszona. O wypracowanych zasadach postępowania i współpracy w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco. W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się od składania wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu do czasu ogłoszenia programu wsparcia dla przedsiębiorców.

 

Więcej w materiale filmowym.

Wideo