ogłoszenie

Autor: redakcja UMJG

27.1.2022 - 8:46

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.