baner

Autor: redakcja UMJG

19.1.2022 - 14:18

Plastik nie do pieca - piec nie do plastików

"Plastik nie do pieca - piec nie do plastików" - bezpłatne materiały
edukacyjne.

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują "łapać
oddech". A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.

Świadomość negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw
sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest bowiem w
społeczeństwie ciągle bardzo niska.

 

Jak walczyć z tymi negatywnymi praktykami?

Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat
prowadzi Plastics Europe Polska, pt. "Plastik nie do pieca - piec nie do
plastików".

Cel? Uświadomienie lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko
marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i
inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia
powietrza w najbliższym otoczeniu.

W ramach kampanii przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot,
informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród
mieszkańców gminy.

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały można znaleźć na:
https://plasticseurope.org/pl/2021/11/19/plastik-nie-do-pieca-piec-nie-do-pl
astikow/

Link do spotu na YouTube: https://youtu.be/fuQwZAvjvQc