Aktualności

Zaproszenie Prezydenta

Wszystkim, którym są drogie wolność, możliwość wypowiadania się, tolerancja dla rozmaitych poglądów, a przeciwni są przemocy w każdej formie - zapraszam na Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, w miejsce z którego wczoraj wieczorem wysłaliśmy „światełko do nieba” o godz. 20.00.

Komunikat dla klientów Energetyki Centrum

W dniu 17 grudnia ub. r. zapadł wyrok sądowy w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A. – firmy, która była sprzedawcą energii m.in. na Dolnym Śląsku. Jej klientami było też wielu Jeleniogórzan.

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu TRANS³Net

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz instytucje publiczne działające w obszarze innowacji i nowych technologii do dołączenia do tworzonej przez samorząd województwa dolnośląskiego sieci współpracy powstałej w ramach projektu TRANS³Net (Increased effectiveness of transnation

Wiemy już ile, gdzie i kiedy. Bike Maraton 2019 gotowy do jazdy!

Będzie więcej i będzie dłużej. Będą też powroty do miejsc dawno przez Bike Maraton nie odwiedzanych i do takich, w których Bike Maratonu nie było tylko przez chwilę

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r

PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r”.
W 2019 roku będą realizowane następujące obszary Programu:
 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze

W najbliższy weekend odbędzie się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki przekazane zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

Nowe Obowiązki dla Punktów Skupu Papieru, Metali, Tworzyw Sztucznych I Szkła

1 stycznia 2018 r. w życie weszła zmiana do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZUS - Ważna informacja dla pracodawców

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej.

Ławka Niepodległości nie dla Jeleniej Góry

Jelenia Góra nie przystąpiła do programu budowy „Ławek Niepodległości”. – To kontrowersyjny plastycznie i bardzo kosztowny mebel – uznano. – Z medialnych informacji wynika, że pierwsze egzemplarze ulegają awariom i – mówiąc delikatnie – nie do końca realizują szczytne idee, jakie były u podstaw tego pomysłu.

Spotkanie inauguracyjne władz Miasta Jelenia Góra

W poniedziałek 7.01.2019 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie inauguracyjne władz samorządowych miasta z przedstawicielami życia społeczno – gospodarczego , kultury i edukacji.

Ceny energii elektrycznej

Zamieszanie w sprawach cen energii elektrycznej dla samorządów wcale nie stało się mniejsze po oświadczeniu Premiera RP

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - ważna informacja

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Strony

 

Kalendarz FB