Działania Urzędu Miasta w sprawie ograniczenia niskiej emisji

Miasto Jelenia Góra  aktualnie realizuje 2 uchwały:

1) uchwałę  nr  304.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Link  do uchwały -  http://bip.jeleniagora.pl/resolutions/content/6902

Zgodnie z ww. uchwałą w terminie do dnia 15.09.2017 r. wpłynęło 135 wniosków na łączną kwotę dotacji 848 135,02 zł.  Do dnia 16.11.2017 r.  zawarto 45 umów z mieszkańcami  na łączną kwotę dotacji 293 691,55 zł.  45 właścicieli  lokali mieszkalnych, z którymi zawarto umowy w roku 2017r. zlikwidowało w roku 2016 r. - 23 kotły stało palne i - 70 pieców kaflowych  (dla  pozostałych osób z którymi nie zawarto  jeszcze umów  - dane o zlikwidowanych kotłach  nie są jeszcze zliczone). Dotacja  jest  przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 7 000 zł.

 

2) uchwałę nr  303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Link  do uchwały - http://bip.jeleniagora.pl/resolutions/content/6901

Miasto złożyło 2 wnioski do WFOŚiGW we Wrocławiu  i obecnie jesteśmy na etapie zawarcia umów na uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW dla zadań :

  • pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 2 359 000,00 zł
  • pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 660 000,00 zł

Termin rozpoczęcia zadań:  01.01.2017 r. Termin zakończenia zadań:  31.10.2018 r.   

W pierwszym naborze  tj.  do dnia 03 lipca 2017 r.  zgłosiło się 400 chętnych. Więcej informacji na stronie:   http://jeleniagora.pl/content/dofinansowanie-do-zmiany-sposobu-ogrzewania-20172018

Nie wykluczamy ogłoszenia kolejnego naboru, gdyż mamy ponad 250 nowych chętnych.  

Po zawarciu umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu - celem uzyskania pożyczki, będziemy zapraszać te osoby (400 osób), które złożyły „deklarację - dotyczącą likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych”  do  składania - wniosków o  udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” - celem uzyskania dotacji.

Deklaracje przyjmujemy cały czas w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pokoju 53 przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze.  Jest bardzo duże zainteresowania po terminie  tj. po dniu 3 lipca 2017 r. zostało złożonych  ponad  250 nowych deklaracji. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

 

Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry dla:

1) właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym - osoby fizycznej, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;

2) wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;

3) najemcy lokalu komunalnego.

 

Kalendarz FB