Jelenia Góra z tytułem „Przyjazna Gmina 2018”

Podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy wręczono tytuły „Przyjazna Gmina 2018” oraz nagrodzono najlepsze produkty i usługi turystyczne mijającego roku.

Statuetki Przyjazna Gmina 2018 z rąk redaktor naczelnej Forum Biznesu Anny Biszkowieckiej oraz redaktor Marii Leżuchy w kategorii Gmina miejska o charakterze turystycznym i przemysłowo-usługowym od 50 to 100 tys. mieszkańców odebrało Miasto Jelenia Góra.

Przyjazna Gmina

To ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu po raz dziesiąty skierowała do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Poprzez ten program prezentowane są sukcesy polskich miast i gmin, wiele uwagi poświęcone jest roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania, nowoczesnych rozwiązań, jakie gminy wprowadziły, by podnieść poziom życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną, gwarantującą wzrost gospodarczy. Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Program „Przyjazna Gmina” nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy.


Źródło: Urząd Miasta w Świdnicy, um.swidnica.pl

 

 

 

Kalendarz FB