Komunikaty o jakości powietrza 2019

Komunikaty o jakości powietrza 2019

 

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 31.03.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 31.03.2019 r.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 27.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 27.02.2019 r.

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza ALERT POZIOMU I z 22.02.2019

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Departamentu Monitoringu Środowiska, GIOŚ informuje

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 20.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 19.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 19.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 18.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 18.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 17.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 16.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 15.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 17.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 16.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 08.02.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM1

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 06.02.2019

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 05.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 27.01.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 26.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 24.01.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 23.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 22.01.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 21.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego

 

Kalendarz FB