Liczyrzepa – mój Duch Karkonoszy - konkurs plastyczny

Na ul. 1 Maja w Jeleniej Górze pojawiła się ekspozycja dotycząca Ducha Karkonoszy - Liczyrzepy. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego wyobrażenia tej postaci, dlatego zapraszamy do udziału w konkursie...

 

 

KONKURS PLASTYCZNY  - „Liczyrzepa – mój Duch Karkonoszy”

 

O Liczyrzepie, przekornym, ale i majestatycznym Duchu Karkonoszy napisano setki opowieści i legend. Przedstawiany był jako „król gór i podziemi”, ale też przebrany za chłopa, przekupnia, mnicha… 

Sam przybierał postać nawet żaby, a kiedy chciał sprawdzić jak się zachowują ludzie będący gośćmi Karkonoszy, potrafił być wędrownym mnichem, czy ptakiem.

Zawsze jednak miał moc czynienia dobra i zła.

Rysowali go twórcy polscy, niemieccy i czescy – Duch Gór jest bowiem wspólną „własnością” tych trzech nacji. Stanowił ilustrację dziesiątek książek.

Najczęściej wszyscy jednak wzorowali się na rysunkach wywodzących się z mitologii germańskiej, co jest zrozumiałe choćby dlatego, że taki jest rodowód tych opowieści.

Skoro jednak Liczyrzepa, Rzepiór, Karkonosz – to także bohater polskich opowieści chcemy zachęcić rysowników – profesjonalnych i amatorów – do pokazania, jak widzą tę postać w świetle naszych o niej opowieści.

 

Warunki konkursu:

- uczestnikiem konkursu może być każda osoba zainteresowana mityczną postacią Duch Gór, niezależnie od wieku i narodowości

- prace konkursowe powinny być zrealizowane w formie rysunku na papierze (płótnie) w formacie co najmniej A-4, ale mogą być nadesłane do oceny w formie cyfrowej (rozdzielczość nie mniej, niż 300dpi)

- termin nadsyłania prac – 20 grudnia 2018

- prace należy nadsyłać (składać) w Biurze Prezydenta Jeleniej Góry, Urząd Miasta, ul. Sudecka 29 (58-500 Jelenia Góra), do pracy powinna być dołączona metryczka wykonawcy (autora), zawierająca nazwisko i imię, wiek, adres zamieszkania i adres e-mail. 

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2018, po tym terminie uczestnikom konkursu zostaną zakomunikowane wyniki

- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i propozycję zakupu przez Urząd Miejski autorskich praw do wykorzystywania dzieła w planowanych publikacjach promocyjnych

Prezydent Miasta do oceny powoła Jury, którego skład będzie opublikowany w dniu 20.12.2018 na stronie internetowej Miasta

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB