Nabór tenisistów do Transgranicznego Turnieju Tenisowego Amatorów w Jeleniej Górze 06 - 08 września 2019

Euroregion nysa interreg Polska-Saksonia

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.

Zgłoszenia polskich uczestników Turnieju przyjmowane będą przez Organizatora do dnia 25.07.2019 r. w formie:
− elektronicznej na adres e-mail: mwolska@jeleniagora.pl
− papierowej na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra – Wydział Rozwoju Miasta, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój 210.
Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora po otrzymaniu wypełnionych i czytelnie podpisanych skanów lub oryginałów dokumentów stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

Regulamin Turnieju w pdf. 

 - Załącznik nr 1 _Klauzula informacyjna (PDF)

 - Załącznik nr 2 _Formularz zgłoszeniowy (WORD) i (PDF)

Program turnieju znajdą Państwo pod linkiem:
 https://jeleniagora.pl/content/transgraniczny-turniej-tenisowy-amator%C3%B3w

 


25.07.2019 

Galeria: 

 

Kalendarz FB