Prezydent zaprasza do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Miasto Jelenia Góra zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Jelenia Góra poprzez wypracowanie i wdrożenie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych. W efekcie ograniczone lub odwrócone zostaną niekorzystne trendy występujące w Jeleniej Górze, co poprawi atrakcyjność naszego miasta jako miejsca do życia i pracy oraz wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców.

 

Dlatego też przy opracowaniu założeń projektu, niezbędne jest zasięgnięcie Państwa opinii, które posłużą do weryfikacji dotychczas przyjętych założeń i pomogą w racjonalnym wydatkowaniu posiadanych środków publicznych oraz tych, o które miasto zamierza ubiegać się ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dzięki zebranym informacjom będę w stanie lepiej rozpoznać i realizować Państwa oczekiwania.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jednocześnie zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz niezbędnych do sporządzenia zarysu projektowego w ramach I Etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „Rozwój Lokalny” 

Z góry dziękuję za współpracę,

Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jelenia Góra

 

Link do ankiety:


1.07.2019

 

Kalendarz FB