Program usuwania azbestu dla Jeleniej Góry do 2032 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VI” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 194/D/OZ/JG/2017 z dnia 2 października 2017 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych,

w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap VI”

Wartość całkowita zadania                         -  15 081,12 PLN
Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW                    -  12 818,95 PLN
Środki  budżetu Miasta Jeleniej Góry           -    2 262,17 PLN

 

1

 


 

Zobacz artykuły:

Zakończono realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap V

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zakończenie programu "Usuwanie wyrobów... etap IV"

 

Kalendarz FB