STERYLIZACJA / KASTRACJA wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry

Miasto Jelenia Góra ogłasza akcję sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry. Celem akcji  jest zapobieganie  niekontrolowanemu  przyrostowi  populacji tych zwierząt w mieście. 

Koordynatorem  akcji jest Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska. Sterylizacja odbywać się będzie nieodpłatnie w Gabinecie Weterynaryjnym ”PLUTO” ul. Cieplicka 83/16, 58-560 Jelenia Góra na podstawie wydawanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska „Karty sterylizacji/kastracji kota”. Wydawanie kart rozpocznie się od dnia 27.02.2018 r. od godz. 900 w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pok. 58. 

Szczegółowy zakres rzeczowy usługi obejmuje:

  1. badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania właściwego zabiegu,
  2. sterylizację  chirurgiczną kotki lub  kastrację chirurgiczną kocura,
  3. oznaczenie kotki w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu lewego ucha w kształcie trójkąta.,
  4. udzielenie opiekunowi (karmicielowi) kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu,
  5. zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku  wystąpienia powikłań po zabiegu.

 

Kalendarz FB