finanse

Prace nad budżetem Jeleniej Góry na 2019 rok

Trwają zaawansowane prace przy przygotowywaniu budżetu Jeleniej Góry na 2019 rok. Wprawdzie uchwalać będzie ten dokument już następny skład Rady Miejskiej, niemniej zarysy powstają w oparciu o opinie dotychczasowych radnych.

Naliczanie opłat

Obowiązujące przepisy, do realizacji których Urząd Miasta zobowiązany jest ustawowo, nakładają dotkliwe restrykcje na niektórych przedsiębiorców. Informujemy, iż od dnia 1 stycznia ...

Wzrost przeciętnej płacy

Statystyka gospodarcza potwierdza istotny wzrost przeciętnej płacy osób zatrudnionych w Jeleniej Górze. Obiektywnym miernikiem są tu wpływy z podatku PIT...

Budżet Jeleniej Góry na rok 2018

Trwają pierwsze przymiarki do budżetu Jeleniej Góry na rok 2018. – Budżet miasta jest dokumentem fundamentalnym dla wszystkich działań podejmowanych w konkretnym okresie...

Prace nad budżetem 2017

Trwają ostatnie już prace nad projektem budżetu Miasta, który będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej jeszcze w grudniu br.

Likwidacja opłat za posiadanie psa

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 17 listopada 2015r. uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 143/XII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2008r.

Budżet 2016 - pierwszy etap

Rozpoczęły się prace przygotowawcze nad budżetem Miasta na 2016 rok, Prezydent Miasta przyjął tzw. założenia budżetowe dotyczące dochodów i wydatków samorządu. To pierwszy etap konstruowania planu budżetowego

Subscribe to RSS - finanse

 

Kalendarz FB