NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok".
Projekt Programu udostępniony jest:

 • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra 
 • w Biulrtynie Informacji Publicznej bip.jeleniagora.pl
 • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10, pok. 003 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30:

 • osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 003 lub
 • drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Grupa:

Rodo w Organizacjach – Darmowa Konferencja Dla Organizacji Pozarządowych

 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja „Jagniątków” zapraszają na konferencję dotyczącą stosowania RODO w organizacjach pozarządowych.
 • praktyczne wskazówki dotyczące dokumentacji
 • przedmiot i cel obowiązujących przepisów
 • dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych (w tym zadań zlecanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra
 • wskazówki do przeprowadzenia wewnętrznego audytu
 • zasady przetwarzania danych
 • obowiązki organizacji pozarządowej jako administratora danych
 
Konferencja będzie oparta o wskazówki dla organizacji pozarządowych przygotowane przez Narodowy Instytut Wolności wraz z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Termin: 27.07.2018 (piątek),
Godzina: 14.00 do 17.00
Miejsce: Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze (III p. – sala konferencyjna)
Organizatorzy zapewniają catering i materiały konferencyjne
 

Grupa:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II nabór

 
Zarządzenie nr 0050.1510.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 roku – II nabór
 

Grupa:

Organizacje pozarządowe UMWD informacje i Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: lipiec 2018r.

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.
 
1) Sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji.
 
Wszystkie organizacje pozarządowe muszą co roku sporządzać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w 2017 r. za 2016 r.). Powinny to zrobić niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub mają status organizacji pożytku publicznego, mają więcej obowiązków sprawozdawczych.
 
Dwa pierwsze obowiązki: sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej powinniśmy mieć już za sobą (termin upłynął 31 marca). Przed organizacjami kolejne etapy: zatwierdzanie i wysłanie sprawozdań w odpowiednie miejsce.
 • do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. W zależności od zapisów w statucie zatwierdza je walne zebranie lub zarząd poprzez uchwałę o przyjęciu. Sprawozdanie należy zachować w dokumentacji organizacji. Sprawozdanie musi podpisać cały zarząd. Dobrze umieścić sprawozdanie na stronie internetowej organizacji. 
 • W ciągu 10 dni od zatwierdzenia należy wysłać sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego – najpóźniej do 10 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grozi grzywna.
 • Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS wraz z formularzem KRS – Z30 i uchwałą – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, najpóźniej do 15 lipca. 
 
2) Sprawozdania a organizacje pożytku publicznego (OPP).
 
Stowarzyszenia i fundacje mające status OPP (organizacje pożytku publicznego), których rok obrotowy jest taki, jak rok kalendarzowy umieszczają na stronie MRPiPS sprawozdania merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe (najpóźniej do 15 lipca). OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, musi umieścić sprawozdania najpóźniej do 30 listopada 2017r. Za niezłożenie sprawozdań OPP traci prawo ubiegania się o 1% za poprzedni rok.
 
3) Sprawozdanie merytoryczne.
 • Fundacje do 31 grudnia są zobowiązane sporządzić i wysłać do właściwego ministra sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości. Od 2016 r. obowiązek ten nie dotyczy fundacji, które mają status OPP i umieściły już sprawozdanie merytoryczne na stronie pozytek.gov.pl. 
 • Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzać sprawozdania merytorycznego, ale warto je zrobić. Dobrze jest również umieścić sprawozdanie merytoryczne na stronie internetowej organizacji. 
 

Grupa:

Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Jagniątków, Miasta Jelenia Góra oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje Jeleniogórskie Targi O

Procedura uproszczona Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów 30.05.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl

 

KAAS

Grupa:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli NGO oraz mikro i małych przedsiębiorców

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego-Punkt Wsparcia

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta

Grupa:

Oferta: Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14”.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

Szczegóły http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8926/procedura-uproszczona

Oferta KSW Spartakus

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB