Komunikat w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta

Autor: redakcja UMJG

5.3.2022 - 17:37

Komunikat w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta od dnia 24.01.2022r.

Szanowni Państwo, 

 ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z szybkim rozprzestrzenianiem się pandemii SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa i Państwa rodzin od dnia 24.01.2022 zachęcamy do zdalnego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, tj.:

  • telefonicznie,

  • pocztą e-mail,

  • za pomocą platformy e-PUAP.

W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w Urzędzie, informujemy, że wszystkie Wydziały będą otwarte w obowiązujących dotychczas godzinach pracy, jednak z uwagi na możliwość przebywania pracowników Urzędu na kwarantannie, izolacji domowej lub pracy zdalnej, część załatwianych spraw może ulec wydłużeniu.

Kierując się dobrem zarówno Państwa, jak i urzędników przypominamy o konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych w budynkach Urzędu, tj. dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i zachowaniu dystansu społecznego.

Informujemy również, że Prezydent oraz jego zastępcy nie będą spotykać się osobiście z mieszkańcami w ramach skarg i wniosków. 

Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe w zakresie najczęściej załatwianych spraw:

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Dowody osobiste:  75 75 49 867 lub 75 75 49 865

Ewidencja ludności (meldunki): 75 75 49 863

Ewidencja działalności gospodarczej: 75 75 46 355

e-mail: wok@jeleniagora.pl, tel. 75 75 46 356

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Prawa jazdy: 75 75 46 280

Rejestracja pojazdów: 75 75 46 234, 75 75 46 284, 75 75 49 881, 75 75 49 882

Ewidencja pojazdów: 75 75-46 260

 e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

W celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu obsługi, prosimy o elektroniczną rezerwację wizyt w systemie kolejkowym https://bezkolejki.eu/umjgora

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:

Rodzaj sprawy

Nr telefonu

wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

75 75 46 113, 75 75 46 114, 75 75 46 11575 75 46 190, 75 75 46 191

rejestracja urodzenia dziecka

75 75 46 113, 75 75 46 114, 75 75 46 11575 75 46 190, 75 75 46 191

uznanie ojcostwa dziecka

75 75 46 112, 75 75 46 187

zawarcie małżeństwa

75 75 46 112, 75 75 46 187

rejestracja zgonu

75 75 46 113, 75 75 46 114, 75 75 46 11575 75 46 190, 75 75 46 191

zmiana imienia i nazwiska

75 75 46 112, 75 75 46 187

sprostowanie, uzupełnianie aktu stanu cywilnego

75 75 46 112, 75 75 46 187

przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcji

75 75 46 112, 75 75 46 187

zaświadczenie o stanie cywilnym

75 75 46 112, 75 75 46 187

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

75 75 46 112, 75 75 46 187

medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

75 75 46 112, 75 75 46 187

W celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu obsługi, prosimy o elektroniczną rezerwację wizyt w systemie kolejkowym: https://bezkolejki.eu/uscumjgora/

 

DEPARTAMENT FINANSÓW:

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

podatków, uzyskać można pod numerami

75 75 46 236 lub 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem

75 75 49 887 lub 75 75 49 877 (księgowość podatkowa)

e-mail: podatki@jeleniagora.pl

KSIĘGOWOŚĆ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH

Dzierżawy : 75 75 46230

Służebność : 75 75 49016

Wieczyste użytkowanie i przekształcenia (Gmina): 75 75 46229

Wieczyste użytkowanie i przekształcenia (Skarb Państwa) 75 75 46233

Opłaty za parkowanie bez ważnego biletu: 75 75 46216

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

https://geodezja.jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3

tel. 75 75 49 852

email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

podziały nieruchomości pok. 229

tel. 75 75 46 245

nadawanie numerów adresowych pok. 225

tel. 75 75 46 227

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 75 49 842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów pok. 223

tel. 75 75 49 840

email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224

tel. 75 75 49 845

email: zudp@jeleniagora.pl

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231

tel. 75 75 49 846

email: modgik@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I BUDOWNICTWA

Referat budownictwa (zgłoszenia budowy, pozwolenia na budowę)

tel. 75 75 49 847 lub 75 75 46 281

Referat Architektury i Urbanistyki (plany miejscowe, warunki zabudowy, samodzielność lokali)

75 75 46 331, 75 75 46 329 lub 75 75 46 262 (warunki zabudowy)

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 75 75 46 264, 75 75 46 306, 75 75 49 855

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

nieruchomości zamieszkałe:

75 75 49 896

druk deklaracji DGO-1:

https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/ODPADY/DGO-1%20edytowalna.pdf

nieruchomości niezamieszkałe:

75 75 46 319, 75 75 49 003

druk deklaracji DGO-2: https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Ochrona_Srodowiska/DGO-2.pdf

reklamacje:

75 75 49 004, 75 75 49 884

e-mail: odpady@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA RUCHEM
tel. 75 75 46 399
tel. 75 75 46 293
email: 
transport@jeleniagora.pl

 

DEPARTAMENT EDUKACJI:

1. 75 75 46 388 (dyrektor)

2. 75 75 46 341 (naczelnik)

3. 75 75 46 385 (organizacja)

4. 75 75 46 138 (projekty)

e-mail edukacja@jeleniagora.pl

 

Wykaz pozostałych numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej Miasta w zakładce: serwis samorządowy – kontakt:

https://bip.jeleniagora.pl/artykul/2/3/dane-podstawowe

 

Data artykułu: 24.01.2022