plakat konkurs

Autor: redakcja UMJG

24.9.2021 - 9:11

KONKURS „OBRAZEM I TEKSTEM KU ZROZUMIENIU”

Konkurs na stworzenie grafiki lub video promującego integrację osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

 

Konkurs jest pretekstem do wywołania dyskusji publicznej na temat  zrozumienia szeroko pojętej niepełnosprawności. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych (tj. dzieci, młodzież, seniorzy, uczniowie szkół, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych itp.) i polega na stworzeniu pracy graficznej nawiązującej do promocji otwartości i zrozumienia niepełnosprawności, stanowiącej połączenie obrazu i tekstu lub krótkiego filmu video. 

 

Celem konkursu jest:

1) propagowanie postawy i otwartości na „inność”, w szczególności  niepełnosprawność;

2) eliminowanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;

3) zwiększanie wrażliwości na drugiego człowieka w społeczeństwie;

4) poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyrabianie w społeczeństwie postawy zrozumienia i akceptacji, a nie współczucia i litości.  

5) integracja środowiska lokalnego, w tym organizacji działających na rzecz  osób z niepełnosprawnościami ; 

6) rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

 

Prace mogą zostać wykonane w różnorodnych formach (m.in. plakat, mem, grafika, kolaż, zdjęcie, obraz, komiks itp.) i dowolnych technikach graficznych, z wykorzystaniem dowolnej formy tekstu (sentencja, motto, hasło, dialog, cytat, żart, itp.). 

Pracą może być film wideo. Czas trwania nagrania maximum 60 sekund. 

 

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych (tj. dzieci, młodzież, seniorzy, uczniowie, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych itp.).


Konkurs organizowany jest przez Fundację „Nasza Fundacja”.

Konkurs dofinansowany przez Miasto Jelenia Góra. 

Partnerami projektu są:

• Urząd Miasta Jelenia Góra,

• Galeria Otwarta Papiernia, 

• BWA w Jeleniej Górze,

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze,

• Zespół Szkół Technicznych "Mechanik",

• MOPS w Jeleniej Górze.

 

Pobierz regulamin w pliku PDF i zapoznaj się ze szczegółami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!