erasmus

Autor: redakcja UMJG

26.10.2021 - 11:51

Międzynarodowe delegacje szkolne spotkały się z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry

Delegacje z aż sześciu krajów współpracujących w ramach międzynarodowego projektu w programie Erasmus + odwiedziły wczoraj, tj. 25 października 2021 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka. W spotkaniu zorganizowanym w Sali Rajców w jeleniogórskim ratuszu uczestniczyli koordynatorzy działań związanych z wymianą uczniowską zorganizowaną między szkołami z Macedonii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji i Włoch wraz z uczniami wspomnianych placówek.

Całość koordynowała pani Magdalena Pabian, szefująca przedsięwzięciu z ramienia ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze, naszego międzynarodowego lidera projektowego, we współpracy z nauczycielami – opiekunami z placówki: paniami Sylwią Jagiełło i Marzeną Traczuk oraz panem Wojciechem Balikiem.

Podczas spotkania, które zainaugurowało tygodniowy pobyt międzynarodowych delegacji szkolnych w naszym mieście, uczestnicy zostali uroczyście przywitani przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, została im przedstawiona, zgodnie z ich postulatem, historia dotycząca miejskiego herbu, wspólnie omówiono kwestie związane z edukacją kulturową zaplanowaną i przewidzianą w projekcie w najbliższych dniach pobytu młodzieży w Jeleniej Górze, wymieniono się drobnymi upominkami i pamiątkami związanymi z tożsamością miast w krajach, z których przybyły delegacje i miasta Jeleniej Góry.

 

     

 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image